Native speaker na Twojej uczelni

Home / Native speaker na Twojej uczelni

Fulbright ETA na polskiej uczelni to strategiczny krok do jej umiędzynarodowienia

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wśród polskich uczelni na goszczenie English Teaching Assistants (ETAs) w roku akademickim 2017/18!

Fulbright ETAs podczas swojego 9-miesięcznego pobytu na polskiej uczelni asystują i/lub samodzielnie prowadzą lekcje języka angielskiego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, w tym też języka specjalistycznego, w wymiarze do ok. 20 godz. dydaktycznych tygodniowo oraz dodatkowo są do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji podczas 4 godz. dyżurów w skali tygodnia.

Szczególnie zapraszamy do udziału w naborze na goszczenie ETAs  uczelnie i wydziały o profilu ścisłym (STEM).

Termin przyjmowania wniosków upływa 28 marca 2017 r.

Korzyści z goszczenia ETA dla Twojej uczelni

Jakość

Polskie uczelnie zyskują absolwentów najlepszych amerykańskich uczelni.

Doświadczenie

Nasi stypendyści to native speakers języka angielskiego posiadający doświadczenie w nauczaniu i przygotowani do nauczania języka angielskiego.

Entuzjazm

Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność pozaakademicką: m.in. organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, wykłady nt. kultury i historii USA.

Uniwersytet Rzeszowski

Goszczenie przez Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Fulbright English Teaching Assistants wiąże się z korzyściami na wielu poziomach. Z perspektywy Uczelni, stypendyści prowadzą zajęcia z języka angielskiego, które dają studentom możliwość zarówno rozwijania i przybliżania ich poziomu języka do poziomu rodzimego użytkownika jak i pogłębiania wiedzy z zakresu amerykańskiej kultury, historii, polityki i literatury. Służą temu również spotkania w ramach Tygodnia Edukacji Międzynarodowej, podczas których stypendyści promują programy do studiowania oraz wymiany doświadczeń w Stanach Zjednoczonych. Z perspektywy szkół w Rzeszowie, stypendyści uczą w ramach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowują i przedstawiają w placówkach szkolnych prezentacje promujące wybrane aspekty kultury amerykańskiej i goszczą na swoich zajęciach laureatów konkursów językowych. Z perspektywy społeczności lokalnej, stypendyści tworzą kluby zainteresowań, które są okazją do rozwijania zrozumienia procesów kulturowych, postawy otwartości, ciekawości i tolerancji interkulturowej i zakładają kluby dyskusyjne, dla osób które lubią rozmawiać w swobodnej atmosferze przełamując bariery w posługiwaniu się językiem obcym.

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Formy wsparcia dla ETA

Komisji Fulbrighta zależy na dopasowaniu profilu stypendysty do potrzeb uczelni, jak i stworzeniu stypendyście możliwości realizacji założeń programu. Uczelnie goszczące zwykle oferują stypendyście:

Zakwaterowanie

Nieodpłatnie zakwaterowanie stypendysty na czas trwania stypendium w domu asystenta z własną łazienką oraz dostępem do kuchni lub w prywatnym mieszkaniu (nie obligatoryjne).

Opiekun

Zapewnienie opiekuna udzielającego merytorycznego oraz praktycznego wsparcia stypendyście podczas realizacji stypendium w instytucji goszczącej.

Warunki do pracy

Zapewnienie stypendyście pakietu biurowego na uczelni umożliwiającego przygotowanie materiałów na zajęcia.

Nauka języka

Umożliwienie stypendyście uczęszczania na nieodpłatne lekcje języka polskiego.

Inne formy wsparcia

Inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb stypendysty i możliwości uczelni.

Wynagrodzenie

Uczelnie nie są zobowiązane do płacenia English Teaching Assistant pensji. Stypendysta posiada stypendium Fulbrighta na pokrycie kosztów swojego pobytu w Polsce.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych – ETA Approval Form do 28 marca 2017 r. na adres mailowy wskazany w formularzu. O wynikach naboru poinformujemy w przeciągu kilku tygodniu od zakończenia nadsyłania wniosków.

Masz pytania?

Koordynator programu odpowie na Państwa pytania dotyczące procesu aplikacji podczas dyżurów telefonicznych. W innych terminach zapraszamy do konsultacji drogą mailową.

Wtorek

10:00-13:00

Środa

10:00-13:00

Czwartek

10:00-13:00

Koordynator programu