Fulbright English Teaching Assistantship to roczne stypendium przeznaczone dla absolwentów amerykańskich uczelni, zarówno na poziomie licencjata, jak i magistra, na asystowanie lub samodzielne prowadzenie zajęć z języka angielskiego w polskich uczelniach. Pod uwagę brani są kandydaci ze wszystkich dziedzin, wysoce zalecane jest dotychczasowe doświadczenie pedagogiczne kandydata.

Stypendyści są umieszczani na różnych wydziałach w polskich uczelniach na podstawie dopasowania do ich profilu. Szczegóły zobowiązań dydaktycznych stypendystów są ustalane w drodze bezpośredniej komunikacji między docelowym wydziałem, Komisją Fulbrighta oraz stypendystą. Polskie uczelnie goszczące English Teaching Assistants zyskują absolwentów najlepszych amerykańskich uczelni. Nasi stypendyści to native speakers języka angielskiego posiadający doświadczenie w nauczaniu i przygotowanie do nauczania języka angielskiego na polskich uczelniach.

Fulbright ETAs podczas swojego pobytu na polskiej uczelni asystują lub samodzielnie prowadzą lekcje języka angielskiego, w tym też specjalistycznego, w wymiarze do 20 godz. dydaktycznych tygodniowo oraz dodatkowo są do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji dla studentów podczas 4 godz. dyżurów w skali tygodnia. Oprócz asystowania lub samodzielnego prowadzenia zajęć z języka angielskiego ETAs aktywnie angażują się w działalność pozaakademicką na uczelni: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA.

Czas trwania stypendium

9 miesięcy, od 1 października do 30 czerwca.

Informacje dla osób zainteresowanych aplikowaniem:

http://us.fulbrightonline.org/countries/selectedcountry/poland

Koordynator programu