Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program

Brak komentarzy do Fulbright Specialist Program

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu specjalistom, na prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i/lub badawczej w polskich jednostkach naukowych, instytucjach kulturalnych lub oświatowych, z dziedzin takich jak: Administracja Publiczna, Prawo, Antropologia, Rozwiązywanie Konfliktów, Archeologia, Socjologia, Bibliotekoznawstwo, Studia Amerykanistyczne, Dziennikarstwo, Urbanistyka, Ekonomia, Zarządzanie, Edukacja, Zdrowie Publiczne, Informatyka, Nauki Biologiczne, Lingwistyka Stosowana/TEFL, Nauki Chemiczne, Nauki Polityczne, Nauki Matematyczne, Nauki Rolnicze, Nauki Fizyczne, Ochrona Środowiska, Nauki Inżynieryjne.

Konkurs jest aktywny!

Termin przyjmowania wniosków na przyjazdy w roku akademickim 2016/2017 upływa 15 kwietnia 2016 roku.

Masz pytania?

Masz wątpliwości i nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie poniżej? Skontaktuj się z koordynatorem programu pod numerem tel. 22 10 100 47 lub wyślij wiadomość na adres anna.musiaka-ostrowska [at] fulbright.edu.pl. Dyżury telefoniczne w każdy poniedziałek w godzinach 09:00-12:00 oraz czwartek w piątek 14:00-17:00.

Czas trwania projektu:

Stypendia oferowane są na okres od min. 14 do max. 42 dni.

Kryteria formalne:

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

  • są obywatelami amerykańskimi (posiadanie zielonej karty nie uprawnia do aplikowania o stypendium);
  • są wpisane do listy specjalistów administrowanej przez CIES ( Roster).

Prezentacja – jak działa program Fulbright Specialist

 

Finansowanie

W ramach grantu finansowane są koszty przylotu do Polski oraz stypendium amerykańskiego specjalisty.

Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia:

  • kosztów zakwaterowania stypendysty
  • kosztów wyżywienia stypendysty
  • kosztów podróży krajowych stypendysty
  • Do wniosku należy dołączyć kosztorys pobytu stypendysty w Polsce.

Wniosek o stypendium

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • Złożenie przez kandydata aplikacji do systemu (tzw. Roster) za pośrednictwem CIES;
  • Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego (dokument do pobrania na stronie)w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wydrukowany oraz podpisany, na ostatniej stronie, przez władze instytucji zapraszającej, wniosek zgłoszeniowy wraz z kosztorysem należy przesłać na adres Koordynatora Programu oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przy ulicy K.I. Gałczyńskiego 4 w Warszawie do 15 kwietnia 2016 roku. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy Fulbright Specialist

Masz pytania związane z programem?

Koordynatorem programu Fulbright Specialist jest Anna Musiaka-Ostrowska: anna.musiaka-ostrowska [@]fulbright.edu.pl, tel. 22 10 100 47.

 

Adres

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 10 100 40
e-mail: biuro@fulbright.edu.pl

NIP: 526-17-19-106
REGON: 012580212

Newsletter

Back to Top

Contact Us