Znamy laureatów stypendiów Fulbrighta na rok akademicki 2017-2018

Znamy laureatów stypendiów Fulbrighta na rok akademicki 2017-2018

Znamy już nazwiska polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy w roku akademickim 2017-2018 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta. Łącznie przyznano 30 nagród w następujących kategoriach:

0 Senior Award
0 Junior Research Award
0 Graduate Student Award
0 Łącznie zgłoszeń

Fulbright Senior Award

Stypendia badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie, trwające od 3 do 9 miesięcy.

 1. dr Wojciech Adamczyk, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
 2. dr Alicja Curanović, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
 3. dr Robert Czulda, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 4. dr hab. Wojciech Dragan, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 5. dr Kacper Gradoń, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 6. dr Anna Kaganiec-Kamieńska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
 7. dr Jakub Kupecki, Instytut Energetyki, Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
 8. dr Katarzyna Małecka, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Katedra Filologii Angielskiej
 9. dr Maciej Maryl, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich
 10. dr hab. Anna Matuszyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
 11. dr Ilona Matysiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
 12. dr Anna Mazurkiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
 13. dr hab. Aleksandra Parteka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
 14. dr Jacek Partyka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
 15. dr hab. Jan Szumski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią
 16. dr Rachela Tonta, Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
 17. dr Marcin Waligóra, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Filozofii i Bioetyki
 18. dr Mateusz Zawadzki, Politechnika Gdańska, Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
 19. dr hab. Rafał Zwolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Fulbright Junior Research Award

Stypendia trwające od 6 do 9 miesięcy, przeznaczone na prowadzenie badań do rozprawy doktorskiej.

 1. Martyna Gliniecka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 2. Aleksandra Kil-Matlak, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa
 3. Ilona Kotlewska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Zakład Neurofizjologii
 4. Krystian Kwieciński, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
 5. Joanna Mąkowska, Uniwersytet Warszawski, Zakład Literatury Amerykańskiej
 6. Krzysztof Rajczykowski, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
 7. Rafał Szymanowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej
 8. Dawid Zając, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury
 9. Ewa Zawojska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Fulbright Graduate Student Award

Stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich.

 1. Wojciech Krawczyk, absolwent budownictwa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 2. Wojciech Romaszkan, absolwent elektroniki i telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Aktualnie trwa nabór na stypendia, których realizacja możliwa będzie w roku akademickim 2018-2019. Więcej informacji można znaleźć na stronie: fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa.