Stypendia na wyjazd do USA

Home / Stypendia na wyjazd do USA
Graduate Student Award
Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to roczne stypendia z możliwością przedłużenia dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

20160814195503
Fulbright-Schuman
Fulbright-Schuman

Fulbright-Schuman Award to stypendia trwające 3-9 miesięcy, przeznaczone dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

20160911131653
Junior Research Award
Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to stypendia trwające 6-9 miesięcy, przyznawane w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

20160814221228
Scholar in Residence Award
Scholar in Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Award to trwające 3-9 miesięcy stypendia dla pracowników dydaktycznych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce, na prowadzenie głównie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

20160814185633
Senior Award
Senior Award

Fulbright Senior Award to trwające 3-9 miesięcy stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

20160814195132
Slavic Award
Slavic Award

Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

20170117095950